اطلاعیه صدور دفترچه درمانی

اخذ دفترچه خدمات درمانی سردفتران و دفتریاران و اعضای خانواده آنها


باتوجه به عقد قرارداد درمانی با مراکز درمانی دولتی و خصوصی در استان بدینوسیله از سردفتران و دفتر یاران استان تقاضا میشود با ورود در قسمت پرتال  کانون نسبت به تکمیل مشخصات شخصی خود  ومنسوبین جهت صدور دفترچه خدمات درمانی کانون اقدام نمایند .

هیات مدیره جامعه

/ 0 نظر / 30 بازدید