# درمانی_و_رفاهی

عقد قرارداد جامعه سردفتران و دفتریاران استان با مراکز درمانی و آزمایشگاهی

عطف به قراردا شماره 79368-2/7/1393منعقده بادانشگاه علوم پزشکی استان آذربایجان غربی همکاران سردفتر ودفتر یار شاغل وبازنشته وافرادتحت تکفل وتمامی اشخاصی ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 33 بازدید