اطلاعیه هیات نظارت بر انتخابات کانون سردفتران و دفتریاران استان آذربایجان غربی

اطلاعیه هیات نظارت بر انتخابات کانون سردفتران ودفتر یاران استان آذربایجان غربی

بسمه تعالی

با حمد و سپاس به درگاه خداوند منان بدینوسیله به اطلاع کلیه سردفتران و دفتر یاران محترم دفاتر اسناد رسمی استان آذربایجان غربی می رساند: برابر دستور مورخ 91/10/30 معاونت محترم امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که ضمن آن مقرر گردیده است کانون سردفتران و دفتریاران در کلیه استانهای کشور تشکیل گردد بدین منظور پس از وصول احکام هیأت نظارت بر انتخابات کانون صادره از سوی معاونت معظم رئیس قوه قضائیه و ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ، اعضای هیأت نظارت بشرح ذیل :

1-جناب آقای باقر شافع ، معاون قضایی دادگستری کل استان آذربایجان غربی 2-جناب آقای عباس نوری ، رئیس شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی 3-جناب آقای عزت رستم زاده ، معاون مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان آذربایجان غربی 4-جناب آقای سیف الدین حیدروند ، معاون مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان آذربایجان غربی 5-جناب آقای عیوض لطیفی راد ، سردفتر اسناد رسمی شماره 10 ارومیه 6-جناب آقای لطفعلی محمدی ، سردفتر اسناد رسمی شماره 5 خوی 7-جناب آقای مصطفی نقشبندی ، دفتریار اسناد رسمی شماره 8 ارومیه و کفیل دفتر 67 ارومیه در محل جامعه سر دفتران و دفتر یاران استان آذربایجان غربی تشکیل جلسه داده و در اجرای ماده چهار آئین نامه اصلاحی ماده 61 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتر یاران مصوب 79/2/27 قوه قضائیه ،

 آقای عباس نوری به عنوان رئیس و آقای عزت رستم زاده به عنوان نایب رئیس و آقای مصطفی نقشبندی بعنوان دبیر هیأت نظارت بر انتخابات تعیین و مقرر گردید

سردفتران و دفتریارانی که خود را واجد شرایط مقرر در ماده پنج آیین نامه مزبور می دانند ظرف مدت یک هفته از تاریخ 92/8/11 لغایت 92/8/16 نامزدی خود را کتبا به دفتر هیأت واقع در ارومیه اول شیخ تپه کوی اول پلاک 30 اعلام نمایند .

 لذا مقتضی است کلیه سردفتران و دفتریاران واجد شرایط ظرف مهلت مقرر نسبت به اعلام نامزدی خود اقدام و مراتب را کتبا به دفتر هیأت تسلیم و رسید دریافت نمایند ، بدیهی است پس از انقضای مدت مزبور هیأت نظارت در حداقل زمان ممکن صورت اسامی داوطلبان واجد شرایط عضویت و تاریخ وساعت شروع وختم آن و محل اخذ رأی را تعیین ومراتب را از طریق درج آگهی در روزنامه آراز آذربایجان غربی و سایت سردفتران و دفتریاران استان به اطلاع سردفتران ودفتریاران محترم استان آذربایجان غربی خواهد رسانید ، توضیح اینکه مدت مزبور قابل تمدید نمی باشد و جهت مزید اطلاع مفاد ماده 5 آئین نامه صدرالذکر بشرح ذیل اعلام می گردد . ماده 5 ) سردفتران و دفتریارانی که نامزدی خود را برای عضویت در هیأت مدیره کانون اعلام مینمایند باید دارای شرایط زیر باشند :

الف: اشتغال به شغل سردفتری و دفتریاری ب:حداقل ده سال سابقه سردفتری اسناد رسمی و یا دفتر یاری و یا وکالت و قضاوت ج:اعتقاد و التزام عملی به احکام و مبانی دین مقدس اسلام د:اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران و ولایت فقیه و قانون اساسی ه:نداشتن محکومیت انتظامی از درجه سه به بالا در پنج سال اخیر خدمت خود ز:داشتن حسن شهرت ح:عدم وابستگی به رژیم منحوس پهلوی و تحکیم پایه های رژیم طاغوت ط:عدم عضویت و هواداری از گروههای غیرقانونی و معاند با جمهوری اسلامی ی: عدم اعتیاد به مواد مخدر تبصره: احراز شرایط مذکور با هیأت نظارت است در صورت اختلاف اعضای هیأت نظارت ، رأی اکثریت ، مناط اعتبار است . اعضای هیأت نظارت بر انتخابات کانون سردفتران و دفتریاران استان آذربایجان غربی : 1-آقای عباس نوری ، رئیس هیأت نظارت 2-آقای عزت رستم زاده ، نایب رئیس هیأت نظارت 3-آقای مصطفی نقشبندی ، دبیر هیأت نظارت.

رئیس هیأت نظارت بر انتخابات کانون سردفتران و دفتریاران استان آذربایجان غربی

 عباس نوری

منبع

/ 0 نظر / 30 بازدید