نتایج انتخابات کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان غربی

انتخابات اولین دوره کانون سردفتران دفتر یاران استان آذربایجان غربی برگزارشد

     انتخابات رأس ساعت 9 صبح روز جمعه مورخه 25/7/93 شروع وبا حضور چشمگیر و پرشــــور سردفتــران ودفتـریاران مشتاق لغایت ساعت 4عصرادامه داشت .

   انتخابات در حضور آقایان باقر شافع معاون دادگستری استان ،نوری ریاست شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظرورئیس هیات نـــــظارت برانتخابات کانون ،رستم زاده معاون مدیـــــرکل ثبت ونایب رئیس هیــــات نظارت برانتخابات کانون ،حیدروند معـاون مدیر کل ثبت وعضو هیات نظارت ،لطیفی سردفتر 10ارومیه وعضــــوهیات نظارت ،نقشبندی دفتریار67 ارومیه و دبیـــــر وعضوهــــیات نظارت برابراحـــکام صادره ازسوی سازمان ثبت اسنادواملاک کشور ورزاقی بازرس ثبــــت استان درمحل جامعه سردفتران ودفتریاران استان درشهرستان ارومیه برگزارگردید .

   درپایان جلسه ی رأی گیری ، جوان کیا مدیر کل ثبت اسنادواملاک استان درمحل رأی گیری حاضر وضمن خرسنــدی ازاستقبال بی نظیر سردفتران ودفتر یاران حاضر ، ابراز امیـــدواری نمودند که با تاسیس کانون استان وهماهنگی وهمکاری تنگاتنک بامجموعه ی ثبتی ومراجع ذی ربط ، بسیاری از مشکلات و تنگناها ،مرتفع وکانون بتواند خدمات چشمگیر وارزنده به سردفتران ودفتریاران ارائه نماید و اعلان نمودند مـــــجموعه ی ثبتــــی استان در راستای اعتلای شغل سردفتــــری و دفتـــریاری و جذب امکانات متناسب ،  خصوصا" تهیه ی مکان متناسب برای کانون وارائه خدمات رفاهی ، آماده ی هرگونه همکاری بوده واعضاء جامعه نیز درخواست هایی درحضور ایشان بیان نمودند.

 

   انتخابات علی رغم وسعت جغرافیائی استان ، باحضور 290تن از سردفتران و دفتر یاران برگزار گردید وبااعلام هیات نظارت رأس ساعت 16خاتمه یافت .

   نتایج آراء 15نفر اول سردفتران از 152تعرفه رأی مأخوذه ، به ترتیب آراء عبارتند از آقایان و خانمها :

 

1- عبداله خادمی سردفتر 1 مهاباد 127 رأی

2- شیخ عبدالرحمان برزنجی سردفتر 5 اورمیه 89 رأی

3- احمد فتح اللهی سردفتر 19 ارومیه 87 رأی

4- محرم نیافر سردفتر 1 خوی 86 رأی

5- حسن بشیری قطورلارسردفتر 28 ارومیه 49 رأی

6- رویا نجفی سردفتر 4 ارومیه 37 رأی

7- شاهرخ پاشاپور سردفتر 9ارومیه 31 رأی

8- رامین عین اله زاده سردفتر 2 ماکو 28 رأی

9- حسن زایر سردفتر 1 تکاب 27 رأی

10-                  علی عامری فر سردفتر 4 خوی 27 رأی

11-                  سولماز حیدری سردفتر 16 نقده 27 رأی

12-                  مقصود اعظمی سردفتر 37 ارومیه 26 رأی

13-                  مجتبی ثوابی سردفتر 6 خوی 25 رأی

14-                  اسماعیل شرفخانی سردفتر 9 خوی 25 رأی

15-                  رحیم شیخلو سردفتر 8 خوی 19 رأی

یک رأی بدون ذکر نام (باطله )

 

   نتایج آراء 15نفراول دفتر یاران از 138 تعرفه رأی مأخوذه ، به ترتیب عبارتند ازآقایان و خانمها :

1- رسول نوری دفتر یار 13نقده 69 رأی

2- کامران گلابی دفتریار 10نقده 65 رأی

3- صلاح علیزاده دفتریار 6 مهاباد 65 رأی

4- مادح سواره دفتریار 21 میانداب 57 رأی

5- حجت اله هنرور دفتریار 12 خوی 57 رأی

6- جعفر صفری دفتریار 43 اورمیه 56 رأی

7- محمد حسن نوعی دفتریار 19 ارومیه 41 رأی

8- جعفر مکاری دفتر یار 26 ارومیه 40 رأی

9- مجید اعرابی دفتر یار 4 خوی 28 رأی

10-                  رسول صدیق دفتر یار 9 اورمیه 26 رأی

11-                  حمید اکبری ذفتریار 8 خوی 26 رأی

12-                  بهزاد ضیائی دفتر یار 11بوکان 24 رأی

13-                  ناصر اکبر زاده دفتر یار 11 نقده 16رأی

14-                  سید علی سید اسماعیلی دفتریار 15 خوی 18رأی

15-                  سهیلاقدمی دفتر یار 12 تکاب 17رأی

 

 

   در پایان ، هیات مدیره ی جامعه ی سردفتران و دفتریاران استان، ضمن تقدیر وتشکر از ریاست، معاونین ،مدیران سازمان ثبت اسناد واملاک کشور، اعضـــــای هیأت نظارت برانتخابات کانون ، مدیرکل ومعـــاونین وبازرسان ثبت استان ومدیران ومجمـــوعه ی ادارات ثبت شهرستانهـــــاوتمامی سردفتران ودفتریاران و....   کانونی پویا وهمیار برای همکاران ومجمـوعه ی ثبتی آرزومند است .

 

جامعه سردفتران ودفتر یاران استان آذربایجان غربی

منبع

/ 0 نظر / 73 بازدید