شرایط جدید صدور کارت شناسایی سردفتران و دفتریاران کشور

شرایط جدید صدور کارت شناسایی برای کلیه سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی سراسر کشور اعلام شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، برابر اعلام مسئول واحد امور اداری کانون سردفتران و دفتریاران،‌شرایط جدید صدور کارت شناسایی برای کلیه سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی سراسر کشور اعلام شده است.

جهت صدور کارت شناسایی علاوه بر مواردی که از قبل رعایت می شده است، لازم است نکات جدید نیز مورد توجه قرار گیرد:

1-     برای صدور کارت شناسایی اولیه مبلغ 30 هزار ریال با ارایه فیش بانکی به شماره حساب سیبا  0105803465004- بانک ملی مرکزی.

2-     برای تمدید کارت شناسایی که تاریخ آن منقضی شده است، با عودت کارت شناسایی قبلی و پرداخت 30 هزار ریال کارت جدید صادر می شود.

3-     در صورت مفقود شدن کارت شناسایی ضمن ارایه گزارش مفقودی از کلانتری محل مفقود شدن کارت،شرایط برای صدور کارت المثنی به شرح ذیل است:

 1-3 برای اولین بار ضمن ارایه مدارک لازم با پرداخت 60000 ریال به شماره حساب سیبا  0105803465004- بانک ملی مرکزی.

2-3 برای دومین بار ضمن ارایه مدارک لازم با پرداخت 100000 ریال به شماره حساب سیبا  0105803465004- بانک ملی مرکزی.

3-3 برای سومین بار ضمن ارایه مدارک لازم با پرداخت 200000  ریال به شماره حساب سیبا  0105803465004- بانک ملی مرکزی.

منبع

/ 0 نظر / 46 بازدید