هزینه های جدید و نتیجه ی نظرخواهی از همکاران

برگرفته از وبلاگ دفتر اسناد رسمی شماره 11 مرند جناب آقای احمدلو

مدتی است که در خصوص هزینه حق الثبت های افزایش یافته و مصادیق مندرج در قانون بودجه و بخشنامه های صادره اختلاف نظرهایی مطرح و موجب سرگردانی عزیزان در جامعه سردفتری کشور شده است لذا صرفنظر از نظرات داده شده قبلی در این وبلاگ و با عنایت به جمیع مقررات فعلی و نظریه مشورتی کانون و سایر همکاران در بعضی از استانها و حسب دستور اساتید بزرگوار خصوصا جناب خادمی و جناب طباطبائی عزیز که الحق و والانصاف در این چند روز اخیر زحمات زیادی را متقبل شده اند ماحصل و نتیجه بحث ذیلا" تقدیم می گردد :

1-مالیات ارزش افزوده از اول سال 1393 به 8 درصد افزایش یافته است (۵.۳ ٪ مالیات و ۲.۷ ٪ عوارض)

2-حق الثبت استعلام ثبتی مبلغ 100000 ریال (از 80000  به 100000 ریال افزایش یافته است)

3-حق الثبت اسنادی که تعیین قیمت برایشان امکان پذیر نیست مانند تعهدات و اقرارنامه های غیرمالی و سایر اسناد مشابه موضوع ماده 124 اصلاحی قانون ثبت  20000 ریال  در خصوص اسناد تنظیمی غیرمالی بدون هیچ نظر مخالف حق الثبت از 5000 ریال به 20000 ریال افزایش یافته و در سامانه ثبت آنی نیز اعمال گردیده است

4-حق الثبت هر گواهی امضا - رونوشت برای هربرگ -فسخ اسناد - اقاله و هرنوع گواهی که از طرف ادارات ثبت صادر میشود 20000 ریال ( از 5000 ریال به 20000 ریال افزایش یافته) بدین ترتیب که :

الف: گواهی امضا طبق صریح قانون دارای حق الثبت است و مبلغ آن از 5000 ریال به 20000 ریال افزایش یافته است + تحریر 100000 ریال + 8000 ریال مالیات افزوده

ب:حق الثبت رونوشت از اسناد و مدارک وفق صریح ماده 124 اصلاحی ثبت و قانون بودجه بدون نظر مغایر و مخالف برای هربرگ 20000 ریال + تحریر 80000 ریال +6400 ریال مالیات

پ: فتوکپی مصدق از اسناد و مدارک دفترخانه با توجه به تفاوت ماهوی با رونوشت و نوع کار انجام شده و عدم صراحت قانون و بخشنامه و دستورالعمل هنوز اختلاف نظرهائی در خصوص شمول یا عدم شمول حق الثبت وجود دارد  که به محض نهائی شدن باستحضار خواهد رسید

ت : فتوکپی مصدق اسناد و مدارک مردمی موضوع ماده 57 آئین دادصرفنظر از عدم صراحت قانون  با عنایت به آخرین بخشنامه سازمان به شماره 169374/89 مورخ 23/9/89 دارای حق الثبت 2000 ریالی خواهد بود و چون مورد فاقد مستند قانونی است و در هر افزایش بودجه ای  سازمان آن را بخشنامه نموده است لذا چنانچه سازمان ثبت افزایش 5000 ریالی را بخشنامه نماید از تاریخ ابلاغ قابل وصول خواهد بود

ث: جهت فسخ اسناد اعم از رهنی و غیره در سیستم ویا در ملاحظات ثبت دفتر حق الثبت 20000 ریال و تحریر 100000 ریال و مالیات 8000 ریال می باشد

ج: صرف فک رهن بعلت عدم تکلیف قانونی حق الثبت ندارد

5-سواد مصدق (برابر با اصل) از اسناد ثبت شده و ثبت نشده توسط ادارات ثبت موضوع مواد 129 و130 قانون ثبت به ازای هربرگ 20000 ریال (به دفاتر اسناد رسمی مربوط نمی شود)

6-هزینه صدور سند تک برگی و تعویض آن برای هر سند مبلغ 500000 ریال ( از 300000 ریال به 500000 ریال افزایش یافته است)

7-برای هرسند الکترونیک  از طریق سامانه  علاوه بر حق الثبت و هزینه های قبلی مبلغ 50000 ریال به نفع سازمان ثبت باید اخذ گردد که درحال حاضر در دستگاه پوز در ردیف پرداخت های دولتی نصب و آماده بهره برداری است و بنظر می رسد با توجه به عدم تکلیف خاصی در این مورد تا کنون ذکر شماره پیگیری پرینت دستگاه ذیل فیش سایر پرداختها کفایت می نماید

 با تشکر از آقایان آقاصفری - عظیمیان - طباطبائی - خادمی - میروکیلی - دهقانی - یاوری - جمشیدی و صادقیان و  سایر عزیزانی که از طریق مکاتبه ، تلفنی و کامنت و ایمیل، با دوستان همراهی و در جمع آوری مستندات و مقررات مربوطه مساعدت فرمودند .

/ 0 نظر / 28 بازدید