عقد قرارداد جامعه سردفتران و دفتریاران استان با مراکز درمانی و آزمایشگاهی

عطف به قراردا شماره 79368-2/7/1393منعقده بادانشگاه علوم پزشکی استان آذربایجان غربی همکاران سردفتر ودفتر یار شاغل وبازنشته وافرادتحت تکفل وتمامی اشخاصی که تحت بیمه کانون سردفتران ودفتر یاران باشند در تمامی استان میتوانند با مراجعه به مراکز بیمارستانی ودرمانی دانشگاه علوم پزشکی در سطح استان از خدمات تشخیصی ودرمانی مورد نیاز(درمان طبی ،اعمال جراحی ،رادیولوژی ،امورآزمایشگاهی ،سی تی اسکن ،آسیب شناسی ،ام آر آی ،ویزیت ،سونوگرافی ،آنژیوگرافی وغیره ) بهره مند گردند .

مدت قرارداد از 1/7/93لغایت 31/6/94به مدت یکسال

بستری بااخذ معرفی از کانون ودر موارد اورژانس باارائه کارت شناسائی ویا دفتر چه کانون بستری معمول ودراول وقت اداری نسبت به اخذ معرفی ازکانون اقدام گردد.

هیات مدیره جامعه سردفتران ودفتر یاران استان آذربایجان غربی

 

باتوجه به قرارداد منعقده با آزمایشگاه آریان (دکتر کمالی ) ارومیه  سردفتران ودفتر یاران محترم شاغل وبازنشسته وافراد تحت تکفل انها می توانند جهت بهرمندی از خدمات آزمایشگاهی بااخذ معرفی از جامعه به ازمایشگاه مذکور مراجعه نمایند .

1- سقف معرفی حداکثر تامبلغ 2000000ریال بوده وفرانشیز پرداختی  20درصد میباشد .

2- درصورت وجود هرگونه دفترچه بیمه ای سایر بیمه ها (به غیر از دفترچه صادره کانون )مبلغ 20درصد مذکور نیز کسر خواهد شد.

3- در صورت نیاز به خدمات آزمایشگاهی مازاد برحداکثر مرقوم (2میلیون ریال )با هماهنگی جامعه امکان معرفی خواهد بود .

ضمنا" به منظور  بهره مندی سایر خدمات درمانی وغیره  درسطح کل استان ،مقدمات عقد قرارداد بابیمارستانهای دولتی وخصوصی وسایر مراکز ذی ربط معمول ل که متعاقبا" مراتب به اطلاع همکاران خواهد رسید .

هیات مدیره جامعه سردفتران ودفتر یاران استان آذربایجان غربی

با توجه به قرارداد منعقده با بیمارستان خصوصی دکتر صولتی ارومیه در راستای ارائه خدمات درمانی افراد تحت پوشش بیمه ای کانون میتوانند با اخذ معرفی نامه کانون از خدمات بیمارستان مذکور بهره مند گردند

در موارد اورژانس با ارائه کارت شناسائی و در غیر این صورت با اعلام اینکه مریض تحت پوشش بیمه  کانون قراردارد نسبت به بستری بیمار اقدام  و در اولین روز اداری از طریق مقتضی مراتب به کانون اعلام و قبل ازترخیص معرفینامه اخذ و به بیمارستان ارائه گردد.

 موضوع قرارداد:انجام کلیه خدمات تخصصی مورد نیاز معرفی شدگان از سوی کانون شامل بستری کردن جهت درمان طبی،جراحی و سایر خدمات پزشکی از قبیل رادیولوژی،امور آزمایشگاهی،سی تی اسکن،آسیب شناسی،ام آر آی ،دارو ،سونوگرافی،آنژیوگرافی و غیره با توجه به مفاد قرارداد.

جهت هزینه های بیمارستانی در صورت ارائه معرفی نامه کانون و نداشتن بیمه گر اول فرانشیز 25 درصد و مابقی سهم کانون

 جهت هزینه های پاراکیلینیکی در صورت معرفی نامه کانون و عدم داشتن بیمه گر اول فرانشیز 20درصد و مابقی سهم کانون

هیات مدیره جامعه سردفتران و دفتریاران استان آذربایجان غربی 


منبع

/ 1 نظر / 30 بازدید
همکار

لسلام طفا در مورد صلح عمری با حق فسخ یک جانبه مادام العمر مصالح اگر نحوه تنظیم سند ونمونه انرا اعلام فرمایید ممنو خواهم شد