دستور کار صحن علنی مجلس 18 خرداد ماه 93

دستور کار صحن علنی امروز(یکشنبه) 18 خرداد ماه 93 مجلس شورای اسلامی اعلام شد.

1. گزارش وزیر نفت درباره برنامه های وزارتخانه نفت درباره تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی

2. گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درمورد لایحه موافقتنامه همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین در زمینه مبارزه با جرائم فراملی (دراجرای ماده 104 آئین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)

3. گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران دولت جمهوری بروندی (دراجرای ماده 104 آئین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)

4. گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درمورد لایحه موافقتنامه مربوط به همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر (دراجرای ماده 104 آئین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)

5. گزارش کمیسیون صنایع و معادن درمورد لایحه تعیین تعرفه خدمات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (دراجرای ماده 104 آئین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)

6. گزارش کمیسیون مشترک درمورد لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (دراجرای ماده 104 آئین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)

7. گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درمورد طرح جامع کاداستر کشور (دراجرای ماده 104 آئین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)

/ 0 نظر / 24 بازدید