دفاتر اسنادرسمی با اجرایی شدن ثبت آنی کماکان آمار عملکردماهانه خود را ارسال کنند

دفاتر اسنادرسمی مکلفند نسبت به تهیه و ارسال آمار عملکرد ماهانه به مراجع ذیربط اقدام کنند و اجرای ثبت آنی نافی ارسال این آمار به سازمان ثبت نیست.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، با اجرای ثبت الکترونیک اسناد(ثبت آنی) درباره تکلیف دفاتر اسنادرسمی مبنی بر تهیه و ارسال آمار ماهانه، پرسش هایی مطرح شده است، لذا به منظور تعیین تکلیف دفاتر اسناد رسمی و ادارات، بخشنامه ای از سوی معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارسال شده است که بر اساس آن تا زمان اعلام رسمی سازمان مبنی بر عدم نیاز به ارسال آمار ماهانه، سران دفاتر اسنادرسمی مکلفند نسبت به تهیه و ارسال آمار عملکرد ماهانه دفتر تحت تصدی خود به مراجع ذیربط مطابق مقررات اقدام کنند.

کانون سردفتران و دفتریاران

/ 0 نظر / 26 بازدید