نظریات جامعه سردفتران و دفتریاران و اداره کل ثبت اسناد و املاک آذربایجان شرقی

نظریات جامعه سردفتران و دفتریاران و اداره کل ثبت اسناد و املاک آذربایجان شرقی در مورد نحوه ارسال خلاصه معاملات و اطلاع نامه فسخ اسناد:

پیرو گزارشات متعدد همکاران محترم از یکطرف و گزارش مسئولین محترم ثبت از طرف دیگر در مورد نحوه اصلاح و یا ارسال خلاصه معاملات ، جلسات متعددی در روزهای یکشنبه مورخ 17/9/92 با مدیرکل محترم ثبت استان و دوشنبه مورخ 18/9/92 با کارگروهی متشکل از معاونت محترم اسناد و مسئولین محترم کاداستر، انفورماتیک ، بازرسی استان و روز سه شنبه مورخ 19/9/92 با ریاست محترم ثبت تبریز و مسئولین بازرسی و انفورماتیک اداره ثبت تبریز با حضور رئیس جامعه برگزار و با بررسی مسائل و مشکلات بشرح ذیل تصمیمات مقتضی اتخاذ گردید:

1- باتوجه به اینکه در سامانه ثبت آنی فعلا برداشت و ارسال اتوماتیک خلاصه معاملات به دفاتر املاک مربوطه (مطابق اسناد ثبت شده) امکان پذیر نبوده و همکاران الزاما باید بعد از ثبت اسناد در سامانه ثبت آنی ، خلاصه معاملات مربوطه را مجددا در سامانه املاک وارد نمایند ، مشکلاتی در ثبت خلاصه معاملات - ناشی از عدم انطباق سامانه ثبت آنی و سامانه املاک و یا عدم دقت در ورود اطلاعات از طرف همکاران محترم - بوجود آمده که نتیجه آن عدم ثبت تعداد معتنابهی از خلاصه معاملات ارسالی در دفاتر املاک گردیده . از طرف دیگر چون مسئولین دفاتر املاک امکان ویرایش یا حذف واصلاح خلاصه معاملات را ندارند ، در مواقع بروز اشکال در خلاصه معاملات به همکاران دفاتر اعلام میدارند که اسناد را فسخ یا اقاله نموده و با استعلام مجدد نسبت به ثبت سند جدید اقدام نمایند .

با ارائه توضیحات مفصل و اینکه چنین امری در اکثریت قریب به اتفاق موارد امکان فعلیت نداشته و متعاملین ،خصوصا معاملین بعد از ثبت اسناد حاضر به مراجعه و امضای مجدد اسناد نمیباشند ، مقرر گردید با مکاتبات و درخواست فوری از سازمان محترم ثبت امکان ویرایش یا حذف و اصلاح در چنین مواردی به دفاتر املاک ایجاد گردد که در صورت وقوع اشکال قابلیت رفع آن از طرف دفاتر املاک وجود داشته باشد و به هیچ عنوان منطقی نخواهد بود که با وجود اشکال در ثبت خلاصه معاملات ، اسناد فسخ یا اقاله و بعد از استعلام مجددا ثبت گردند.

 2- در مواردی همکاران محترم در قسمت "متن منضم" خلاصه معاملات توضیحات و اطلاعاتی را وارد مینمایند که این امر باعث میگردد خلاصه معاملات بصورت خالی ارسال گردد . از همکاران درخواست میشود هر گونه توضیحات و اطلاعات لازم را در قسمت " توضیحات " وارد نمایند و از درج چنین توضیحاتی در قسمت " متن منضم" خودداری نمایند.

 3- هنگام تنظیم اسناد رهنی فقط نام بانک کافی است و قید شعبه و شهر لزومی ندارد.( مثلا بانک ملی)

4- هنگام ارسال خلاصه معامله ، جز و کل سهم وارد شود. در صورت فراموشی در وارد کردن سهام بعد از رد خلاصه از طرف واحد ثبتی ، با دابل کلیک کردن بر روی گزینه جزء و کل سهم در همان صفحه در سطر متعامل سهام اصلاح ، ثبت و مجددا ارسال گردد.

5- در روزهای اخیر نامه شماره 154710/92 مورخ 09/09/92 مشاور محترم رئیس سازمان و سرپرست دفتر توسعه فناوری و اطلاعات در پرتال کانون قرار گرفته که بموجب آن به 5 سئوال مبتلابه همکاران محترم دفاتر سراسر کشور پاسخهایی به صورت پیشنهاد اعلام و نسبت به آن از کانونها و جوامع سردفتری درخواست اعلام نظر شده بود .

دربند ب سئوال دوم قید گردیده : آیا میتوان اسنادی را که قبل از اجرائی شدن ثبت آنی توسط دفاتر اسناد رسمی تنظیم و ثبت گردیده ، امور تبعی آنرا به روش سابق عمل نمود؟ پاسخ: با توجه به ماده یک دستورالعمل ثبت آنی و به منظور ارائه یکسان امور تبعی تمام موارد بایستی از طریق سامانه عمل شود.

در اینمورد نظر بر اینکه سوابق اسناد قبل از اجرای سامانه ثبت آنی در سامانه مذکور موجود نبوده و فک رهن یا فسخ و استعفا و....چنین اسنادی در سامانه موجب بروز مشکل در دفاتر املاک میگردید ، با توافقی که قبلا با اداره کل محترم ثبت استان انجام گرفته بود ، بموجب اطلاعیه قبلی از همکاران محترم درخواست شد جهت اعمال چنین مواردی و جلوگیری از نابسامانی در دفاتر املاک ، امور تبعی ( فک رهن ، فسخ ، استعفا و..) اسنادیکه قبل از تاریخ 26/6/92 ثبت گردیده اند کما فی السابق بصورت فیزیکی انجام و اطلاعنامه فسخی به ادارات ثبت ارسال گردد .

 با ارسال نظر دفتر توسعه فناوری و اطلاعات سازمان ، همکاران محترم دفاتر اسناد از یکطرف و دفاتر املاک ادارات ثبت از طرف دیگر دچار تردید در شیوه عمل گردیدند به نحوی که اگر برابر نظریه مذکور عمل نمایند همان مشکل قبلی در دفاتر املاک ادارات ثبت بوجود خواهد آمد و اگر طبق توافق انجام یافته با اداره کل محترم ثبت استان عمل شود مغایر با نظریه مذکور خواهد بود .

 

بعد از بحث و بررسی مقرر شد امور تبعی اسناد ( فک رهن ، فسخ ) چه آنهائی که قبل از اجرای ثبت آنی و چه بعد از آن ثبت گردیده اند ، در سامانه ثبت آنی اجرا و تا زمان تکمیل سامانه ، اطلاع نامه فسخی این اسناد بصورت فیزیکی ( کمافی السابق) نیز تنظیم و به ادارات ثبت مربوطه ارسال گردند.

 در جلسه روز دوشنبه مورخ 18/9/92 کارگروهی با عضویت معاونت محترم اسناد ، مسئول کاداستر، مسئول انفورماتیک ، بازرسی ثبت استان و رئیس جامعه تشکیل و مقرر گردید نسبت به بررسی مسائل و مشکلات بوجود آمده و ارائه راهکارهای مناسب اقدام شود.

(تکمیلی) :  تعدادی از همکاران محترم در مورد اینکه آیا میتوان بجای اطلاع نامه های فسخی قبلی ( فرمهای چاپی) ، نسخه ای از فک یا فسخ اسناد را از سامانه پرینت گرفته و بعد از امضا و مهر به ادارات ثبت ارسال نمود؟ سئوال نمودند که بعد از صحبت با ریاست محترم ثبت تبریز و مسئول محترم بازرسی مقرر شد مادام که فرمهای قبلی در دفاتر وجود دارند از فرمهای مذکور استفاده و در صورت عدم وجود اطلاع نامه های فسخی قبلی یک نسخه از فک رهن یا فسخ اسناد پرینت گرفته و بعد از امضا ( سردفتر) و مهر ( دفترخانه )به ادارات ثبت مربوطه ارسال گردد.

توضیح : در اینگونه موارد همانند اطلاع نامه های فسخی قبلی نیاز به امضای متعاملین نخواهد بود.

منبع

/ 0 نظر / 28 بازدید